निवडक हिंदी भाषणे ( ध्वनिमुद्रित mp3 )

यशवंतराव चव्हाण यांची निवडक हिंदी भाषणे ( ध्वनिमुद्रित mp3 )

अ.क्र हिंदी भाषणांचा तपशील भाषण 
अवधी (मिनिट) 
ऐकण्यासाठी /
डाऊनलोड 
करण्यासाठी

 अनिवार्य सैनिक शिक्षा (१९६३) ८.५२
 प्रादेशिक सेना १४ वी वर्षगाठ समारंभ (१९६३)        ०४.५७
 कास्ट ऑफ द नेशन (१९६५) १४.१५
 वायुसेना ३२ वी वर्षगाठ समारंभ (१९६५)  ०६.३२
 बिदार काँग्रेस कमिटी (१९६६)  ३२.५६
 बलवंतराय मेहता स्मृति समारोह (१९६६)  ०१.१२
 तंत्र शिक्षण संस्था उद्घाटन समारोह (१९६८)  १२.३३
 लालबहादूर शास्त्री प्रथम पुण्यस्मरण  २७.२६
 एक प्रस्ताव संबंधी विचार  २७.२४
१०  जिल्हा काँग्रेस बैठक (दिल्ली)  ४४.०५
११  सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति व्याख्यान  ०९.३९
१२  रक्षा वाहिनी ( होमगार्डन ) कार्यक्रम  १०.३०
१३  प्रदेश काँग्रेस, पटणा  ११.५१
१४  स्वातंत्र्य सैनिक समारोह, हैद्राबाद  ३५.३७
१५  जाहिर सभा, अहमदाबाद  ४०.०२
१६  शिक्षा संबंधी विचार  १६.००

 

  मराठी भाषणे (MP3) इंग्रजी भाषणे (MP3)