निवडक मराठी भाषणे ( ध्वनिमुद्रित MP3 )

  यशवंतराव चव्हाण यांची निवडक मराठी भाषणे ( ध्वनिमुद्रित mp3 )

अ.क्र मराठी भाषणांचा तपशील भाषण 
अवधी
(मिनिटे) 
 ऐकण्यासाठी /
डाऊनलोड
करण्यासाठी
चांदा येथील भाषण (१९५६)
 ४५.४४
 नगर काँग्रेस कमिटी व प्रांतिक काँग्रेस कमिटी, नागपूर (१९५६)   ५२.५५
 संशोधन संस्था, नाशिक कोनशिला समारंभ (१९५९)  १६.३६
 मराठी नाट्य परिषद, दिल्ली (१९६१)  १९.३९
 पूर्णा (सिद्धेश्वर) धरण उद्घाटन समारंभ (१९६१)  १५.५५
 शेतकरी मेळावा, सातारा (१९६३)
 ३२.००
 कोल्हापूर येथील भाषण (१९६४)
 २२.१५
 महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिबीर, मुंबई (१९६८)
 ५६.०७
 मराठी रंगभूमी दिन समारंभ - गोवा येथील भाषण (१९६८)  ०८.०५
१०  कवी यशवंत काव्य प्रकाशन समारंभातील भाषण (१९६८)  २०.००
११  नेव्हल डॉक यार्ड (१९६९)  १२.२२
१२  प्रदेश काँग्रेस कमिटी समोरील भाषण (१९६९)  ४३.०२
१३  कराड येथील साहित्य संमेलनाचे भाषण (१९७५)  ३१.२४
१४  वर्धा येथील भाषण  ४७.२५
१५  संरक्षणमंत्री असताना सीमा सुरक्षाविषयी भाषण  ५२.२०
१६  लातूर, ढोकी, चाकूर येथील भाषण  १८.२८
१७  महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिबीर, मुंबई  ४८.०५
१८  वृत्तपत्र पत्रकार परिषद समारोप समारंभ भाषण  १२.५७
१९  राहुली कृषि विद्यापीठ  २७.३८
२०  पुणे येथील कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबीर  ६२.०३
२१  मराठी साहित्य संमेलन, यवतमाळ  १९.०८

 

हिन्दी भाषणे (MP3) इंग्रजी भाषणे (MP3)